Heemkunde, naar het woord heem, is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving.

 archief 2


De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek is officieel op 17 december 1975 opgericht. In het najaar van 1979 werd de eerste uitgave gepresenteerd: Het Markerecht van Albergen.

Het doel van onze stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de Marke Albergen tot stand is gekomen en geworden is tot wat ze thans in velerlei vormen hebben te bieden.